Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÜROLOJİ

Örnek Resim

ÜROLOJİ KLİNİĞİ


Kliniğimiz 09.03.2009 tarihinde Doç. Dr. Cem GÜLER’ in anabilim dalımızda göreve başlamasıyla kurulmuştur. Dr. GÜLER 12.02.2010 tarihinde profesör kadrosuna atanmıştır. Kuruluşundan beri Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Emre TÜZEL 30.09.2017 tarihinde anabilim dalımızda göreve başlamış, hali hazırda görevini sürdürmektedir. Sağlık Memuru Mehmet DİNER 28.06.2009 tarihinden bu yana anabilim dalımızın çalışanı olarak görev yapmaktadır. Radyoloji Teknisyeni Çağlar Erdoğan ESWL biriminde 15.08. 2013 tarihinde göreve başlamıştır.

Üroloji Anabilim Dalı Klinik Hizmetleri:

10 yatak kapasitesine sahip kliniğimiz hastanemizin A blok 4. katında hizmet vermektedir. Poliklinikler katında da halkımıza; BPH-Üroonkoloji, Androloji-İnfertilite, Nöroüroloji, Endoüroloji (ESWL, URS, flexible URS, PCNL, Laparoskopik Üroloji), Kadın Ürolojisi konularında kapsamlı hizmet verilmektedir. 4 poliklinik birimi, 1 ESWL ünitesi ve 1 Ultrasonografi (Voluson 730) , Ürodinami, Sistoskopi, olan anabilim dalımızın poliklinik sayısı yaklaşık 1000/ay, yatan hasta sayısı 80-100/ay, ameliyat sayısı 70-90/ay’ dır. Kliniğimizle ilgili bölümler hakkındaki detaylar şu şekildedir:

Yataklı servis:

Yataklı servis, 10 erişkin yataktan oluşmaktadır. Serviste gün içinde 1 sorumlu hemşire, 2 servis hemşiresi ve 1 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 asistan, 1 hemşire ve 1 yardımcı personel ile devam ettirilmektedir.

Poliklinikler:

Üroloji Anabilim Dalı poliklinikleri 2. katta bulunmakta olup, toplam 4 muayene odasında faaliyet gösteren Üroloji polikliniklerinden oluşmaktadır. Poliklinik hizmetleri 2 sorumlu öğretim üyesi, 1 asistan doktor, 1 hemşire ve 1 sekreter tarafından devam ettirilmektedir. Üroloji polikliniğinde her yıl yaklaşık olarak 10000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:

Üroloji anabilim dalı’na ait Pazartesi Salı ve Çarşamba olmak üzere haftada 3 gün ameliyathane odası kullanılmaktadır. Operasyon masaları her türlü manevraya olanak sağlayan hareketli masalar olup, lumbotomi veya jinekolojik pozisyonda operasyonlar yapılabilmektedir. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ve endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Yapılan operasyonlar endovizyon cihazı ile eğitim alan kişilerce de takip edilebilmektedir. Bu cihaz görsel eğitim için son derece önemli olup, kliniğimizde asistan eğitimi için önemle kullanılmaktadır.

Endoskopi ünitesi:

Endoskopi ünitesinde gerekli müdahaleler lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Burada ayrıca küçük cerrahi girişimler için ayrı bir masa bulunmaktadır. 2013 yılı Eylül ayından itibaren Endoskopi bölümündeki tüm ekipman alınmış ve her türlü müdahale daha uygun ve güncel aletlerle yapılabilir hale gelmiştir. Bu bölümde 1 üroloji asistanı, 1 hemşire ve 1 personel görev almaktadır. Endoskopi ünitesi dahilinde bulunan ultrasonografi (Voluson 730) cihazı ile transrektal ultrasonografide dahil her tür üriner ultrasonografik görüntüleme yapılabilmektedir. Ultrasonografi biriminde yılda 250 civarında transrektal prob rehberliğinde prostat biyopsileri yapılmaktadır.

Ürodinami ünitesi:

Ağustos 2013 tarihinden itibaren bölümümüze alınan Aymed marka (Dyno) ürodinami cihazı ile ürodinami işlemleri yapılabilmektedir.

ESWL birimi:

ESWL ünitesinde EMD E-1000 (Elektrohidrolik) ESWL cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaza ilave olarak C kollu floroskop ile kırılması planlanan taşın tam olarak lokalizasyonu yapılabilmektedir. Her yıl 100 civarında taş kırma işlemi bu ünitede gerçekleşmektedir.

Resim Galerisi

İletişim

  • © 2017 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294