Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Örnek Resim

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALIAnesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 2009 yılında Doç Dr. Ahmet Köroğlu, Yrd. Doç. Dr. Sabri Özaslan ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Sağır ‘ın görevlendirilmesi ile kurulmuştur. İlk kurulduğunda iki ameliyat salonu, anestezi polikliniği ve algoloji polikliniği ile çalışmalara başlanmıştır. 2014 yılında yeni yapılan hastane binasına taşınmamızla birlikte bölümümüzde anestezi öncesi poliklinik hizmeti, 8 ameliyat salonunda çeşitli cerrahi branş ameliyatları, ağrı polikliniği ve ameliyathane dışı anestezi uygulamaları yapılmaktadır. Bölümümüzün ilk AD başkanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu olup 2015 yılında emekliye ayrılmıştır. 2015 yılından beri AD başkanlığı görevini Doç. Dr. Özlem Sağır yürütmektedir.
Anestezi öncesi poliklinik hizmetleri her gün yapılmakta ve yılda 10000 hastaya hizmet verilmektedir. Algoloji polikliniğinde yılda ortalama 1000 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte ve girişimsel ağrı tedavisi uygulanmaktadır.
Anabilimdalı bünyesinde 8 ameliyat salonunda yılda ortalama 10000 hastaya anestezi hizmeti verilmektedir. Genel anestezi ve rejyonel anestezi (spinal, epidural, periferik sinir blokları) ile ilgili tüm uygulamalar ameliyathanede yapılabilmektedir.
Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 5 öğrencilerine teorik ve pratik uygulamalı dersler verilmektedir.
Anabilim dalımızda 3 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, 15 anestezi teknisyeni, 2 sekreter, 17 ameliyathane hemşiresi ve 7 ameliyathane personeli görev yapmaktadır.

Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Özlem Sağır
Dr. Öğr.Üyesi H. Fisun Demir
Dr. Öğr.Üyesi Fatih Ugün

Uzmanlık Alanlar
Uzm. Dr. Yücel Meriç (2016)
Uzm. Dr. İsmail Arslan (2016)

Araştırma Görevlileri
Ar. Gör. Betül Tatar
Ar. Gör. Tuğba İnce
Ar. Gör. Sümeyye Kılınç
Ar. Gör. Büşra Tanyıldızı
Ar. Gör. Hüseyin Kayırgan
Ar. Gör. Gamze Gözen
Ar. Gör. Esra Bilici
Ar. Gör. Ozan Taşdemir
Ar. Gör. Anıl Kaya
Ar. Gör. Fahrettin Saruhan

Resim Galerisi

İletişim

  • © 2018 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294