Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma HastanesiHastane Müdürlüğü

BÖLÜM YAZISI

Örnek Resim

HASTANELER BAŞMÜDÜRÜ

Halil DOGAN

   1962 yılında Balıkesir ilinde dünyaya geldi. İlkokulunu Kepsut-Nusret köyünde, orta öğrenimini Bandırma’da tamamladı. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Laboratuvar Bölümünden 1980 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Şişli Etfal Hastanesinde aynı yıl göreve başladı. 1983’te Yozgat’ta Halk Sağlığı Laboratuvar da çalıştı. 1986 – 2006 yılları arasında Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi.2006 – 2009 yılları arasında Uşak İl Sağlık Müdürlüğünde İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Hıfzıssıhha Mektebi Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Serfitikasına sahip Halil Doğan 15 Ekim 2009 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlamış olup evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Resim

HASTANE MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Sinan AYTEKİN

    03.01.1981 Konya doğumlu Sinan AYTEKİN, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde 2003 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Programı’ndan yüksek lisans derecesi almıştır. 2003 – 2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Programı’ndan 2010 yılında doktora derecesi alan Sinan AYTEKİN, halen Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Hastane Müdürü olarak görev yapmaktadır..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Resim

HASTANE MÜDÜRÜ

Sevcan ÖZDEN

    1969 yılında Balıkesir ilinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1990-1994 yılları arasında Muhasebecilik yaptı. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 1994-2010 yılları arasında memur,2010-2014 yılları arasında Şef olarak görev yaptı.04.03.2014 tarihinde hastane Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, evli ve bir çocuk annesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Resim

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI

Hem.Dilek YILDIRIM

    30.06.1976 yılında Manisa ili Soma ilçesinde doğdu.1994 yılında Soma Linyit Lisesinden mezun oldu. Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulundan 1999 yılında mezun olarak tamamladı. 2001 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak göreve başladı.2010 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevine devam etmektedir.İkinci üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı'ndan 2014 yılında mezun olarak bitirdi. 2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup ,evli ve 2 çocuk annesidir.

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Resim

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI

Ahmet TAŞKINLAR

    12.03.1969 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra 2000 yılında Balıkesir Meslek Yüksek Okulu teknik Bölüğmünden mezun oldu. 1996 yılında Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nde göreve başladı. 2012 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde memur olarak görev yapmakta iken, mayıs 2018 tarihinde Hastane Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, evli 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Örnek Resim

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI

İlknur ATMACA

    06.01.1978 yılında Bursa ilinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümünden mezun oldu. 2003-2013 yılları arasında Özel Hastanelerde ve Devlet Hastanelerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2013 yılından bu yana Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olup evli ve bir çocuk annesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Engin YAVAŞ

    27.11.1986 Bolu doğumlu olan Engin Yavaş, lisans eğitimini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. 2014 yılında Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi programında Yüksek Lisansı tamamlamıştır. 2016-2017 yıllarında Ankara Özel Koru Hastanelerinde Bütçe ve İş Geliştirme Analisti olarak çalışmış, 2017 yılı nisan ayı itibari ile Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora programında öğrenim hayatına devam eden Engin Yavaş, 2018 yılı Nisan ayı itibari ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Hastane Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

 

 

 

 

  

 

 

Resim Galerisi

İletişim

  • © 2017 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294