Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah

 

Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz yeni binası ile Necatibey Eğitim Fakültesi bahçesindeki Mediko binasında öğretim üyeleri tarafından bizzat sağlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamdaki muayeneler saat 16:00’dan sonra yapılmaktadır.

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI GENEL BİLGİLER “Biz doğanın verdiği ve kaderin aldığı bütün o parçaları eski haline getirir, onarır ve yaparız…” Gaspar Tagliacozzi, Plastik cerrah, İtalya 1597 “Plastik” kelimesi kökenini Yunanca “şekil vermeye elverişli” anlamına gelen “plasticos” sözcüğünden alır. “Rekonstrüktif” ise “yeni baştan yapmak” anlamına gelir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi dalı, cilt, kas-iskelet sistemi, baş-yüz bölgesi, el, kollar ve bacaklar, meme ve gövde ve dış genital bölgelerin fiziksel kusurlarını şeklen onarır, yerine koyar, eksilmişse yeniden yapar ve işlevlerini geri kazandırmayı amaçlar. Kliniğimizde yapılan operasyonlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. Bu cerrahilerin yapılmasında konvansiyonel tekniklerin yanında mikrocerrahi teknikler de başarıyla uygulanmaktadır.

Bölümümüzün misyonu;

A) Çağdaş, güvenli ve kaliteli cerrahinin yanı sıra üstün etik, ahlaki ve insani standartlarda tıbbi bakım hizmeti sağlamak,

B) Ana ana bilim dalımızla ilgili bilimsel ilerlemeleri, teknik ve teknolojik gelişimleri yakından takip etmek ve uygulamalarımızda yararlanmak,

C) Dalımızı ilgilendiren konularda temel ve klinik bilimler alanlarında araştırmalar yapmak,

D) Tıp fakültesi öğrencileri ve asistanların eğitimleri sırasında çalışma ve araştırmalarını teşvik etmek ve çağdaş bir akademik ortam sağlamak.

E) Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilime inanmış, sorumlu ve etik değerlere bağlı bir öğretim kadrosu oluşturmak,

F) Daha nitelikli eğitim ve araştırmalar için yurt içi ve yurt dışındaki diğer merkezlerle işbirliği halinde olmak

G) hastaları, hasta yakınlarını ve toplumu bilgilendirici ve eğitici sempozyum ve seminerler düzenlemek,

1) Memenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi * kanser nedeniyle kaybedilmiş ya da kanserden koruma amaçlı alınmış meme dokusunun yeniden oluşturulması * asimetrik meme * meme küçültme, büyütme ve meme dikleştirme

2) Elin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi * doğumsal el anomalileri * el infeksiyonları * amputasyon ve replantasyonlar * sinir sıkışmaları * sinir hasarları * tendon (kiriş) kopmaları *dupuytren kontraktürü * el parmakları kırık ve çıkıkları * el tümörleri * elde tendon transferleri

3) Baş-Boyun ve Yüzün Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi * kulak deformiteleri * yüz siniri felci * yüz kırıkları * baş-boyun kanserleri * dudak tümörleri * tükrük bezi tümörleri

4) Gövde ve Genital Bölgenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi * yatak yaraları (bası yarası) * karın duvarı ve sırt bölgesi rekonstrüksiyonu * hipospadias, epispadias

5) Derinin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi * deri kanserleri * deride izler (skar, nedbe dokusu) * yanıklar * kronik yaralar (varis, şeker hastalığına vb…bağlı) * keloid ve hipertrofik skarlar

6) Çocuklarda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi * hipospadias (peygamber sünneti) * mikrotia (doğuştan kulak yokluğu) * hemanjiom ve vasküler malformasyon (damar kökenli doğumsal kalıntı) * yarık dudak-damak * kepçe kulak * tümör rekonstrüksiyonu * meme anomalileri

7) Estetik Cerrahi * burun düzeltilmesi (rinoplasti) * yüz gençleştirme * botox ve dolgu maddeleri uygulamaları * saç ekimi * liposuction * kaş kaldırma *alt ve üst göz kapağı sarkması ve torbalarının alınması.