Göz Hastalıkları

 

YER VE KAPASİTE
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalının 10 yatak kapasiteli bir servisi, 1 ameliyathane odası bulunmakta, poliklinik hizmetleri verilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
5 yıl olan eğitim süresince araştırma görevlileri şaşılık, glokom, kornea-kontakt lens, retina, üvea-Behçet, oküler onkoloji birimlerinde rotasyon yapmaktadırlar. Üniversitemiz dışından gelen uzman göz hekimlerine fellow olarak eğitim olanakları sağlanmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Ana Bilim Dalında tanı ve tedavi amaçlı olarak ileri teknoloji ürünlerinden yararlanılmaktadır. Argon, Nd-YAG, diode laser cihazları yoğun olarak kullanılmaktadır. Flöresein fundus anjiografisi, ön ve arka segment görüntüleme olanakları mevcuttur. Ön segment ve glokom topografisi, Görme alanı, kompüterize speküler mikroskop kullanılmaktadır. Pediatrik oftalmoloji biriminde elektrofizyolojik testler yapılabilmektedir.


Ana Bilim Dalının özellikle ilgilendiği konular; pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, ön segment cerrahisi , özellikle fakoemülsifikasyon ve refraktif cerrahi, glokom, kornea hastalıkları, kontakt lens, oküloplastik cerrahi, endoskopik, eksternal ve transkanaliküler lakrimal sistem cerrahisi, vitreoretinal cerrahi, oftalmik laser uygulamaları, fotodinamik tedavi, ALT-SLT uygulamalarıdır.