Üroloji

 

Kliniğimiz 09.03.2009 tarihinde Doç. Dr. Cem GÜLER’in anabilim dalımızda göreve başlamasıyla kurulmuştur. Dr. GÜLER 12.02.2010 tarihinde profesör kadrosuna atanmıştır.
Daha sonra 29.06.2011 tarihinde Dr. Mehmet Bilgehan YÜKSEL anabilim dalımıza yardımcı doçent olarak atanmış, bu görevinden 10.10.2011 de istifa ederek ayrılmıştır.
23.05.2012 tarihinde ise Dr. Erhan SARI yardımcı doçent olarak anabilim dalımızda göreve başlamıştır.
31.12.2012 tarihinde Dr. Akif KOÇ öğretim görevlisi olarak anabilim dalımızda göreve başlamıştır. Dr. KOÇ Şubat 2014 ‘de yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır.
04.04.2011 tarihinde Dr. Ahmet KÜÇÜKYANGÖZ (Güz-2010 TUS) kliniğimizin ilk araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Sağlık Memuru Mehmet DİNER 28.06.2011 tarihinden bu yana anabilim dalımızın çalışanı olarak görev yapmaktadır. 05.09.2012 tarihinde Derya ÖLMEZ Üroloji ABD Sekreteri olarak göreve başlamıştır ve son olarak Radyoloji Teknisyeni olan Çağlar Erdoğan ESWL biriminde Eylül 2013 tarhinde göreve başalmıştır.

Üroloji Anabilim Dalı Klinik Hizmetleri
10 yatak kapasitesine sahip kliniğimiz hastanemizin A blok  3. katında hizmet vermektedir.  Poliklinikler katında da halkımıza; BPH-Üroonkoloji, Androloji-İnfertilite, Nöroüroloji, Endoüroloji (ESWL, URS, flexible URS, PCNL, Laparoskopik Üroloji), Pediatrik Üroloji, Kadın Ürolojisi konularında kapsamlı hizmet verilmektedir. 4  poliklinik birimi, 1 ESWL ünitesi ve 1 Ultrasonografi (Voluson 730) , Ürodinami, Sistoskopi, olan anabilim dalımızın poliklinik sayısı yaklaşık 900/ay, yatan hasta sayısı 80-100/ay, ameliyat sayısı 70-90/ay’dır. Kliniğimizle ilgili bölümler hakkındaki detaylar şu şekildedir:

Yataklı servis:

Yataklı servis, 10 erişkin  yataktan oluşmaktadır. Serviste gün içinde  1 sorumlu hemşire, 1 servis hemşiresi ve 1 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 asistan, 1 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir.

Poliklinikler:
Üroloji Anabilim Dalı poliklinikleri 2. katta bulunmakta olup, toplam 4 muayene odasında faaliyet gösteren  Üroloji  polikliniklerinden oluşmaktadır. Poliklinik hizmetleri 2 sorumlu öğretim üyesi,1 asistan doktor, 1 hemşire ve 1 sekreter  tarafından devam ettirilmektedir. Üroloji polikliniğinde her yıl yaklaşık olarak 10000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:
Üroloji anabilim dalı’na ait Salı ve Çarşamba olmak üzere haftada 2 gün  ameliyathane odası kullanılmaktadır. Operasyon masaları her türlü manevraya olanak sağlayan hareketli masalar olup, lombotomi veya jinekolojik pozisyonda operasyonlar yapılabilmektedir. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ve endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Yapılan operasyonlar endovizyon cihazı ile eğitim alan kişilerce de takip edilebilmektedir. Bu cihaz görsel eğitim için son derece önemli olup, kliniğimizde asistan eğitimi için önemle kullanılmaktadır.

Endoskopi ünitesi:   
Endoskopi ünitesinde gerekli müdahaleler lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Burada ayrıca küçük cerrahi girişimler için ayrı bir masa bulunmaktadır. 2013 yılı Eylül ayından itibaren Endoskopi bölümündeki tüm ekipman alınmış ve her türlü müdahale daha uygun ve güncel aletlerle yapılabilir hale gelmiştir. Bu bölümde 1 üroloji asistanı, 1 hemşire ve 1 personel görev almaktadır. Endoskopi ünitesi dahilinde bulunan ultrasonografi (Voluson 730) cihazı ile transrektal ultrasonografide dahil her tür üriner ultrasonografik görüntüleme yapılabilmektedir. Ultrasonografi biriminde yılda 250 civarında transrektal prob rehberliğinde prostat biyopsileri yapılmaktadır.

Ürodinami ünitesi:
Ağustos 2013 tarihinden itibaren bölümümüze alınan  Aymed marka (Dyno) ürodinami cihazı ile ürodinami işlemleri yapılabilmektedir.

ESWL birimi:
ESWL ünitesinde EMD E-1000 (Elektrohidrolik) ESWL cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaza ilave olarak C kollu floroskop ile kırılması planlanan taşın tam olarak lokalizasyonu yapılabilmektedir. Her yıl 100 civarında taş kırma işlemi bu ünitede gerçekleşmektedir.