Halk Sağlığı

 

TARİHÇE
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 yılında kurulmuş, 2009’da öğrenci almıştır.

AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. A. Said BODUR (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Dr. Mehmet ARSLAN
Dr. Coşkun CÜCE

LİSANS EĞİTİMİ
Tıp Fakültesi Dönem I Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim dersi: Fakültenin birinci sınıfındaki Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim dersi 2012 yılından beri Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Said BODUR tarafından verilmektedir.
Tıp Fakültesi Dönem III Halk Sağlığı dersleri: Bir ders kurulundaki 64 saat teorik Halk Sağlığı Dersleri öğretim yılının bahar döneminde okutulmaktadır.
Diğer fakülte ve yüksek okul dersleri: Anabilim Dalımız öğretim üyelerince yıllar içinde değişkenlik göstermekle birlikte Balıkesir Üniversitesine bağlı diğer fakülte ve yüksek okullarda Halk Sağlığı ve ilgili dallarında dersler vermektedir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Tıp Fakültesi Dönem VI (intörn) programı: Tıp Fakültesi VI. Sınıf öğrencileri (intörn doktorlar) için Anabilim Dalımızca sekiz haftalık pratik eğitim programı uygulanmaktadır. Bu programda haftada üç gün sayıları 4-6 arasında değişen Aile Sağlığı Merkerzlerinde saha uygulaması yapılmakta, haftada iki gün de Anabilim Dalı içinde seminer, tartışma, istatistikî veri incelemesi ve ASM çalışma raporlarının sunumuna ayrılmaktadır. Ayrıca intörnler öğretim üyelerimizin nezaretinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili her ay yerinde seminerlere katılmakta, halk sağlığı ile ilgili kuruluşlara eğitim ziyaretlerinde bulunmaktadırlar. İntörnlerin mesleğe daha iyi hazırlanması için yapılmakta olan saha adaptasyon eğitiminin daha verimli ve yapılandırılmış olarak sürdürülmesi için, Sağlık Bakanlığının prototip önerisi çerçevesinde Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü arasında hazırlanan bir protokol (BALIKESİR VALİLİĞİ İLE BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ) ile eğitim çalışmaları güçlendirilmiştir.

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı: Henüz açılmamıştır.

Halk Sağlığı Doktora Programı: Henüz açılmamıştır.

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
Halk Araştırma görevlileri, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez “Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)” ile alınmaktadır.
Sağlığı Anabilim Dalı’na başlayan bir araştırma görevlisi aşağıda belirtilmiş olan eğitim aşamalarından geçer:
Anabilim Dalı Uyum Süreci (2 ay)
Rotasyon (17 ay): Araştırma görevlileri, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre aşağıdaki alanlarda rotasyon yaparlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2 ay)
İç Hastalıkları (2 ay)
Kadın Hastalıkları ve Doğum (2 ay)
Enfeksiyon Hastalıkları (2 ay)
Kardiyoloji (1 ay)
Psikiyatri (1 ay)
Göğüs Hastalıkları (1 ay)
Saha Eğitimi (6 ay) (İl Sağlık Müdürlüklerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, İl Sağlık
Müdürlüğüne bağlı birimlerde, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında)
Ayrıca, araştırma görevlisinin birinci basamak sağlık kurumları ile ilgili eğitimlerini desteklemek için İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığında toplam üç ayı geçmeyen rotasyon yaparlar.
Her araştırma görevlisi, uzmanlık tüzüğüne göre süresi belirtilen “Halk Sağlığı Teorik Eğitimi”ni  Anabilim Dalındaki çalışmaları sırasında her yıl hazırlanan ‘Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı’na göre zamana yayılmış olarak alır.
Ana Bilim Dalında her hafta araştırma görevlileri tarafından makale ve seminer saatleri düzenlenir.
Araştırma görevlisi Anabilim Dalında yürütülen projelerde ve diğer çalışmalarda aktif olarak çalışır. Uzmanlık eğitimi süresinin son iki yılında araştırma görevlisi tez çalışmasını sürdürür. Bu dönemde kendisine önceden belirlenen öğretim üyesi danışmanlık yapar.
Araştırma görevlisi Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen öğrenci eğitimine, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen mezuniyet öncesi ve sonrası kurslara katılımcı ve eğitici olarak katılabilir.

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Anabilim dalımız öğretim üyeleri halk sağlığı ile ilgili yerel ve ulusal projelere katılmakta, projelere tıbbi istatistik danışmanlığı yapmakta, diğer bilim dallarıyla ortak araştırmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların sonuçları uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır.

İLETİŞİM
Tel:        +90 (266) 612 14 56 / 1097
Faks:     +90 (266) 612 14 59 (Dekanlık)
URL:      http://www.balikesir.edu.tr/tip
Adres: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Çağış Kampüsü, 10145-BALIKESİR