Psikiyatri

 

TARİHÇE
Balıkesir Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)Ana Bilim Dalı 2009 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesi Dönem-1, Dönem-3, Dönem-5 ve Dönem-6 (İntern) öğrencileri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine çağdaş tıbbın gereği bütüncül (biyolojik ve dinamik) kavramlara dayalı psikiyatrik eğitim verilmektedir. Beraberinde disiplin içi ve disiplinler arası araştırmalar yapılmakta, ayaktan hasta takip ve tedavisi (poliklinik hizmeti) sürdürülmektedir.

AKADEMİK KADRO
Doç. Dr. Tunay Karlıdere (AD Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Baykan
Ar. Gör. Dr. Oktay Kılıç
Ar. Gör. Dr. Merve Şahin Can
Ar. Gör. Dr. Elif Gülşah Yılmaz
Ar. Gör. Dr. Serap Akdeniz Görgülü

ÇALIŞMA YERİ VE ALANLARI
Poliklinik hizmetleri Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde randevulu olarak aşağıdaki alanlarda yürütülmektedir.

 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Mani)
 • Obsesif Kompulsif Spektrum Bozuklukları
 • Panik Bozukluk ve Diğer Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları, İlişki ve Evlilik Sorunları
 • Bunama
 • Diğer Psikiyatrik Bozukluklar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Psikiyatri asistanlığı eğitim süresi 4 yıldır. Birinci yıl asistanları bölüm uygulamalarına alışma döneminin ardından rotasyon hizmetlerini tamamlarlar. Eğitim süresinin içinde yer alan Nöroloji rotasyonu 4 ay, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı rotasyonu 4 ay, Acil Tıp rotasyonu ise 1 ay olarak tamamlanır. Her araştırma görevlisi akademik yıl için planlanan konularda dergi, seminer, olgu ve makale sunar. Bu uygulamalar öğretim üyelerinin ve seminer konusu için seçilen danışman öğretim üyesinin katıldığı toplantılar halinde yürütülür. Tez çalışmaları, atanan tez danışmanı ile planlanır. Tezlerin eğitim süresi içinde tamamlanması beklenir.