Tibbi Biyokimya

 

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında, 2009 yılından itibaren rutin ve acil biyokimya laboratuvar hizmetleri sunulmaktadır.  BAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinin sorumluluğunda hizmet veren laboratuvarımızın temel ilkesi, en güvenilir ve en kaliteli sonucu en kısa sürede vermektir.  
Laboratuvarımız 7 gün 24 saat açık olup, hastanemizin dahili ve cerrahi birimlerinde muayene ve tedavi olan servis ve poliklinik hastalarına hizmet vermektedir. Hekimler tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS) hafta içi her gün saat 15.00’a kadar rutin ve hafta sonu dahil her gün 24 saat kesintisiz acil istemi yapılmış olan hastaların vücut sıvı örneklerinde (kan, idrar, BOS, plevra, periton sıvısı vb) çok sayıda test grubu çalışılmaktadır. Polikliniklerimizde muayene olan hastalarımızdan kan alma ünitesinde alınan örnekler direkt olarak; serviste yatan hastalarımızdan alınan örnekler de pnömatik sistemle laboratuvarımıza ulaştırılmaktadır.


Laboratuvarımızda çalışılan testler şu şekilde gruplandırılabilir:

 • Acil ve rutin klinik kimya parametreleri
 • Hormon düzeyleri
 • Anemi testleri
 • Tümör belirteçleri
 • Otoantikorlar
 • Koagülasyon testleri (PT, APTT, Fibrinojen, D-Dimer)
 • Tam kan sayımı
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızı
 • Tam otomatik tam idrar analizi
 • Gaitada gizli kan testi
 • Kapillere Elektroforez sistemi ile:
  • Serum Protein Elektroforezi
  • İmmunfiksasyon (Immunodisplacement-IFE) elektroforezi
  • Hemoglobin varyant analizi (Hemoglobin IEF)

Çalışılan test sonuçları,  laboratuar sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra onaylanıp, Laboratuar Bilgi Sistemine (LBS) ve buna entegre çalışan HBYS’e aktarılmaktadır. 
Laboratuvarımızdaki çalışmalara, tüm testler için her gün düzenli olarak en az iki seviyeli iç kalite kontrol çalışması yapılarak başlanmakta,  gerektiğinde gün içinde kontroller tekrarlanmaktadır, Ayrıca testlerimiz her ay düzenli olarak üye olduğumuz uluslararası dış kalite kontrol programı ile kontrol edilerek sonuçların güvenilirliği onaylanmaktadır. Tüm cihazlarımızın bakımı günlük, haftalık ve aylık olarak laboratuvar çalışanları ve yüklenici firmanın teknik servis elemanları tarafından yürütülmektedir. Laboratuvarımızda bulunan tüm buzdolabı ve derin dondurucuların ısıları her gün kontrol edilmekte, kayıtları tutulmaktadır.
Laboratuvarımızda bir öğretim üyesi, bir tıpta uzmanlık öğrencisi, üç biyolog ve altı sağlık teknisyeni görev yapmaktadır. 
Modern cihazlarla donatılmış laboratuarımızda rutin tanısal çalışmaların yanı sıra araştırma çalışmaları da yürütülmekte;  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nın olduğu kadar, fakültemiz ve üniversitemizin diğer bölümlerinin araştırmaları ile tez çalışmalarına da katkı sağlanmaktadır.    Ayrıca istendiğinde, hastalarımıza ve klinisyenlere laboratuvar testleri ve sonuçlar hakkında bilgi verilerek konsültasyon yapılmaktadır.