Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

Örnek Resim

ÇOCUK NEFROLOJİSİ


Çocuk nefroloji bölümü 2018 yılı içinde faaliyete geçmiş olup, bir doktor öğretim üyesi, bir asistan ve bir hemşire olmak üzere, anabilim dalımızda asistan, intörn ve stajyer doktor eğitimi ile poliklinik ve servis hizmeti vermektedir.

Eğitim:

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD olarak dönem 3 ve dönem 4 öğrencileri ile teorik ve pratik uygulamalı staj (9 haftalık), intörn doktorlar ile 2 aylık staj ve asistan eğitimi verilmektedir.

Poliklinik:

Çocuk Nefroloji polikliniği, hastanemiz Çağış kampüsü poliklinikler binasında hastanenin 2. Katında hizmet vermektedir. Polikliniğimizde hafta içi her gün normal ve mesai dışı özel randevu sistemi ile Dr. Öğr. Üyesi Kenan Yılmaz tarafından hasta muayenesi yapılmaktadır.


Servis:

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları servisi hastanenin 1. Katında yataklı servis kısmında hizmet vermektedir. Servisimizde bir asistan odası, bir hemşire odası ve bir müdahale odası bulunmaktadır.

Çocuk Nefroloji Ünitesinde:

Tanı, tedavi ve takibi yapılan hastalıklar: İdrar yolu enfeksiyonları, gece/gündüz işeme problemleri, böbrek taşları, hidronefrozlar (up, uv darlık vb.), doğuştan idrar yolları anormallikleri, böbreğin kistik hastalıkları, hematüri ve proteinüriler, tek böbrek veya küçük böbrekli hastalar, vezikoüreteral reflü, nefrotik ve nefritik sendromlar, tübüler hastalıklar (renal tübüler asidoz, bartter sendromu vb.), hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri ve diyaliz hastaları ile böbrek nakli olan hastaların takibi yapılmaktadır.

 


Resim Galerisi

İletişim

  • © 2018 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294