Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Örnek Resim

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Hastanemiz bünyesinde Göğüs hastalıkları Anabilim dalı 2009 yılında kurulmuştur.

Günümüzde tüm Akciğer ve Alerjik hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kliniğimize ait yataklı servis bulunmakla birlikte yoğun bakım ünitemiz bulunmamaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün tanı ve tedavi alanına giren başlıca hastalıklar; Astım, Alerjik hastalıklar (Alerjik rinit, Ürtiker, Anafilaksi…), İmmün yetmezlikler, Akut-Kronik Bronşit, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Akciğer Kanseri, Akciğer zarı hastalıkları, Mezotelyoma, İnterstisyel akciğer hastalıkları Akciğerin infeksiyöz hastalıkları, Zatürre (pnömoni), Verem (tüberküloz), Sarkoidoz, Akciğer Embolisi, Mesleksel Akciğer Hastalıkları, Uykuda solunum bozuklukları ve Sigara Bağımlılığıdır.

Bölümümüzde yapılan bütün tanısal ve tedavi edici işlemler Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve alanında uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Halen iki öğretim üyesi, bir uzman ve bir uzmanlık öğrencisiyle hizmet vermektedir. .

FİZİKİ İMKANLAR:

Göğüs hastalıkları servisimiz hastane yataklı bölüm 5. katta bulunmaktadır. Polikliniğimizde bir laboratuvar, müdahale odası ve muayene odaları mevcuttur. Ayrıca bronkoskopi ünitesi ve 2 yataklı uyku laboratuvarımız bulunmaktadır.

VERİLEN HİZMETLER:

Poliklinik muayenesi:

Haftanın 5 günü Göğüs Hastalıkları polikliniğinde muayene yapılmaktadır. Poliklinik çalışma saatleri hafta içi 09.00-17.00’dir. (Poliklinik hizmetleri için randevu alınmasını öneririz).


Sigara bırakma polikliniği :

Sigara içiciliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır. Dünya Sağlık Örgütü sigarayı en önemli önlenebilir hastalık nedeni olarak tanımlamaktadır. Tüm dünyada her yıl sigaraya bağlı yaklaşık 4,9 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Sigara salgınının bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında bu sayının 10 milyona ulaşması beklenmektedir. Sigara bağımlılığı, beyin hücresel yapısında ve fonksiyonlarında kalıcı değişiklikler ile giden, dürtüsel, önüne geçilemeyen, tekrarlayan sigara kullanımı davranışı ile kendini gösteren kronik bir bağımlılıktır. Tüm diğer kronik hastalıklar gibi tıbbi tedavi gerektirir ve tedavi edilmez ise çeşitli hastalıklara yol açabilir. Polikliniğimize sigara bırakmak için başvuran hastalara sigara bırakma tedavisi uygulanmaktadır.


Solunum fonksiyon testi :

Akciğer fonksiyon testleri olarakda bilinen solunum fonksiyon testleri, akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır. Bu testler nefes darlığı yakınmaları olan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemesidir.


Fiberoptik fleksible bronkoskopi:

Bronkoskopi, ucunda ışık olan ince bir tüp aracılığıyla doğrudan soluk borusunu ve büyük hava yollarını görmeye, biyopsi yapmaya (parça almaya), yabancı cisim çıkarmaya, darlıkları genişletip oralara stent koymaya ve hava yollarını yıkayıp temizlemeye olanak sağlayan tekniğin adıdır. Genellikle ağızdan veya burundan girilerek ve sıklıkla lokal anestezi ile yapılır. Bronkoskopi tanı ya da tedavi amaçlı olarak uygulanabilir.


Torasentez:

Akciğeri saran iki zar tabakası arasında biriken sıvıdan tanı ve/veya tedavi amaçlı örnek alınması işlemine torasentez denir. Torasentez günümüzde hem tanı hem de tedavi için plevral efüzyon, hemotoraks, şilotoraks gibi hastalıklarda toraks boşluğunda biriken sıvıları drene etmek için kullanılırken, sınırlı pnömotoraksta da havayı drene etmek için kullanılan basit ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Polisomnografi (uyku testi):

Horlama, uykuda nefes durması (apne), gündüz aşırı uykululuk hali yakınmaları ile başvuran hastalara polisomnografi adı verilen uyku tetkiki yapılmaktadır. Bu uygulama solunum, beyin aktivitesi, nabız, kalp ritmi, vücut hareketleri, kanda bulunan oksijen düzeyi ilk sıralarda olmak üzere tüm gece boyunca meydana gelen aktivitelerin kaydedilmesi işlemlerinden oluşur. Polisomnografi tüm gece boyunca kişinin uykuda olduğu esnada vücut ve beyindeki sistemlerin, yüz, kafa ve vücuda konulan sensörlerin yardımı ile yapılır. Hastanın test önceki uyku ilacı almadan ve önceki günden uykusuz bir şekilde gelmesi önerilir.

ALERJİ TESTLERİ:

1. Prick test:

Sıvı şeklinde olan test solüsyonu kolun dirsekten itibaren iç kısmına damlatılır ve lanset adı verilen ince bir iğne ile cilt içine girmesi sağlanır. Hastanın kendine özgü deri reaktivitesini saptamak amacı ile aynı zamanda pozitif ve negatif olmak üzere iki kontrol testi uygulanır. Cilt tepkisi 15 dakika sonra değerlendirilir. Allerjen damlatılan yerlerde şişlik ve çevresinde kırmızılık olması testin pozitif olduğunu göstermektedir. Bu bulgu kişinin klinik verileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Alerji testi öncesinde, kişinin en az 7 gün alerji ilacı (antihistaminikler), son 3 gün grip ve soğuk algınlığı ilacı kullanmamış olması gerekir.


2. İntradermal test:

Prick test ile tanı konulamayan fakat belirgin şikayeti olan hastalara uygulanan bir testtir. Üst kol dış bölümü, deltoid kas üzerine insülin enjektörüyle 0.01-0.02 ml dozunda deri içine antijen verilerek yapılır. Cilt tepkisi 15 dakika sonra değerlendirilir. Negatif çıkması durumunda bu alerjene karşı duyarlı olmadığınız net bir şekilde söylenebilir.


3. Nazal, konjuktival ve bronşiyal provokasyon testleri:

Cilt testlerine rağmen tanı konulamayan olgularda alerjenin burun, göz ya da nefes borusuna verilerek yapılan bir testtir.


Alerjen immunoterapisi (Aşı tedavisi):

Alerjik rinit, Alerjik astım ve Arı (venom) alerjilerinde alerjik etiolojiye dayanan hastalıkların tedavi yöntemlerinden biri olup, hastanın duyarlı olduğu alerjenin belirli aralıklarla ve giderek artan dozlarda kendisine verilerek bu alerjene karşı tolerans gelişmesini (duyarsız hale gelmesini) amaçlayan ve hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik tıbben kabul edilen tek tedavi yöntemidir.


HEKİMLERİMİZ:


• Prof. Dr. Fuat EREL
• Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU
• Uzm. Dr. Mehmet KÖSE
• Uzm Öğr Dr. Gülden Deniz BAYRAKCI

 

Resim Galerisi

İletişim

  • © 2018 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294