Radyoloji Hizmetleri

1. Hakkımızda

1.Radyoloji Anabilim Dalı, tıbbi tanısal görüntülemeye yönelik güncel ve en modern cihazları barındırmaktadır. Anabilim dalımız eski hizmet binasında 2009 yılında ilk olarak 1 adet Analog Röntgen Cihazı, 1 adet orta seviye Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, 1 adet Portable Röntgen Cihazı ve 1 adet Kemik Dansitometre Cihazı ile hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra 14 Mart 2012 tarihinde eski hastane binası içerisindeki Radyoloji Görüntüleme Ünitesi Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahir Alkan ile birlikte Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın katılımlarıyla açılmıştır. Bu görüntüleme ünitesine 1 adet Dijital Mammografi Cihazı, 1 adet 64 kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, 1 adet üst düzey Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı alınarak cihaz parkı genişletilmiştir. Aynı zamanda daha önceden var olan Analog Röntgen Cihazı da 2 adet flat panel dijital dedektör alınarak dijitalize edilmiş ve böylelikle eskiden beri bildiğimiz röntgen filmleri yerine poliklinikteki doktorlarımızın önündeki bilgisayar monitörlerine birkaç dakika içerisinde görüntülerin aktarılabildiği mini PACS sistemine geçilmiştir. Bu yılın başında taşındığımız yeni hastane binamıza daha önceden yer sıkıntısı ve taşınma süreci nedeniyle alımı için beklenilen Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı yanında 1 adet Dijital Röntgen Cihazı ve 1 adet üst düzey Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı da alınarak bir radyoloji kliniğinde olması gereken hemen tüm cihazlar tamamlanmıştır. Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı 1.5 Tesla manyetik alan gücüne sahip olup, diğer tüm cihazlarımız gibi günümüzün son teknolojiye sahip yazılım ve donanım özelliklerini barındırmaktadır.

Radyoloji Anabilim Dalının akademik kadrosu tanısal radyoloji ile ilgilenen 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi ve tıpta uzmanlık sınavı ile gelerek kliniğimizde eğitim için bulunan 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öğretim elemanlarımız görüntüleme faaliyetleri dışında Tıp Fakültesi 3. Sınıf ve 4. Sınıf Radyoloji dersleri ile stajları kapsamında yoğun bir eğitim faaliyetine devam etmektedir. Özellikle 4. Sınıf Radyoloji staj dersleri ile öğrencilerimizin mezun olduktan sonra çalışacakları hastanelerde karşılaşacakları radyolojik görüntüleri değerlendirebilmeleri ve hangi hastalıklarda hangi tetkikleri istemeleri gerektiği noktasında yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Asistan eğitimlerimiz ise haftanın üç günü öğle saatlerinde yapılmaktadır. Seminer saati, olgu sunumu ve makale saatinden oluşan bu eğitim çalışmalarının yanı sıra gün içerisinde öğretim üyeleri ile birlikte birebir hasta başı eğitimi ve film okuma saatleri gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların tümü öğretim üyelerinin nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında birçok temel, cerrahi ve dahili anabilim dalları ile yakın ilişki içerisinde olan anabilim dalımız bu dallar ile ortak çok sayıda akademik çalışma ve proje faaliyetlerini sürdürerek fakültemiz ve üniversitemizin bilimsel platformda temsiline katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Klinik branşlarda bulunan doktorlarımız muayenelerini tamamladıktan sonra bulgularını ve kuşkulandıkları ön tanılarını bildirerek hastalarını Radyoloji Ünitesine yönlendirmektedir. Biz de hastalıkların tanısı ortaya koymak amacıyla en uygun ve hastaya en az zarar verici olan yöntemi kullanarak son teknolojik özelliklere haiz cihazlarımızla hastaların görüntüleme işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

2. Ekipmanlar ve İhtiyaçlar

Geçmiş yıllarda yeni hastane binasına taşınma süreci ve eski binadaki yer sıkıntıları nedeniyle tamamlanamayan cihaz parkımızın yeni hastane binasında tamamlanmış olması sayesinde hastalarımız başka hastanelerde hizmet alımı yoluyla ya da başka şehirlere giderek yaptırabildikleri radyolojik tetkikleri son teknolojik özelliklere sahip cihazlarla kendi hastanemiz bünyesinde yaptırabileceklerdir. Hastanemizdeki mini PACS sistemi vasıtasıyla içerisinde röntgenin de bulunduğu her türlü radyolojik tetkike ait görüntüler, klinik ve polikliniklerdeki doktorlarımıza ait bilgisayarların monitörlerine kısa bir süre içerisinde gönderilmekte ve doktorlarımız hastaları hakkında kısa sürede bilgi sahibi olabilmektedir. Hastaların radyolojik tetkiklerine ait raporları ise Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi ve Kemik Dansitometrede incelemeden hemen sonra; Mammografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntülemede ise incelemeden sonraki birkaç gün içerisinde hastaya iletilmektedir.

 

3. MRG Cihazı Hakkında Bilgilendirme

Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazımız, homojen bir manyetik alan içerisine belli aralıklarla radyofrekans plusları göndererek insan vücudundaki hidrojen atomlarında bulunan protonların uyarılması sonucu oluşan sinyallerin görüntü haline getirilmesi prensibi ile çalışmaktadır. Bu inceleme sırasında hastalarımıza röntgen, mammografi veya bilgisayarlı tomografide olduğu gibi X ışını uygulanmamaktadır. Ancak bu yöntem için hasta seçimi sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Manyetik rezonans görüntülemeden önce hastaların üzerinde metal bir malzeme olmaması gerekir. Ayrıca hastaların vücuduna sonradan yerleştirilen tedavi amaçlı protezler, stentler veya kalp pili gibi malzemelerin incelemeden önce bildirilmesi ve hastanın bu işlem için uygun olup olmadığının araştırılması gerekir. Manyetik rezonans görüntüleme, diğer radyolojik tetkiklere göre inceleme yapılacak bölge ve ortaya konulması gereken patolojiye göre değişmekle birlikte uzun süren bir tetkiktir. Bu da hastanın tetkike uyumu noktasında sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle incelemenin, tünel şeklinde kapalı bir ortamda gerçekleştirilmesi ve çalışma şeklinin biraz gürültülü olması nedeniyle bu cihazda inceleme yapmak çocuk hastalar ve klostrofobisi olan bireylerde zorluklar doğurabilmektedir. Ancak bünyemizde bulunan Manyetik Rezonans Cihazımızın tünel genişliği diğer kapalı sistemlere göre daha fazla olup 70 cm’dir. Bu özellik, kapalı yer korkusu olan hastalarda bir miktar rahatlama sağlamaktadır. Yine cihazın bu bölümünde klimatizasyonun iyi olması sayesinde hastalar bunalmadan tetkiklerini yaptırabilmektedir. Ayrıca gürültüden dolayı oluşabilecek rahatsızlığı azaltmak amacıyla kurulan müzik sistemi sayesinde hastalara cihaz içinde kaldıkları süre zarfında kulaklık ile müzik dinletilerek tetkikin daha konforlu şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

4. Diğer Görüntüleme Sistemleri

Yeni hastane binamız ile birlikte yeni kullanıma giren bir başka cihazımız Dijital Röntgen Cihazıdır. Cihazın, tüm tüp ve dedektör hareketleri uzaktan kumanda ile veya tek tuşla motorize ve otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu durum, kullanıcı açısından kolaylık sağladığı gibi iş akışını hızlandırmaktadır. Ayrıca hasta güvenliği açısından her türlü donanıma sahip Dijital Röntgen Cihazında cihazın hastaya olası çarpma veya vurmasını önlemek için sensörler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu hafta kullanıma giren cihazımız kullanıcı açısında da hasta açısından da oldukça konforlu bir sistemdir.

Bilgisayarlı Tomografi Cihazımız da 64 kesitli bir cihazdır. Bu cihaz yeni nesil çok kesitli BT sistemlerinin örneklerinden olup birçok organa ya da sisteme yönelik incelemeyi gerçekleştirebilmektedir. Tüp ve dedektör sisteminden oluşan ve X ışını ile çalışan bu cihaz, hastanın incelenmek istenen bölgesinden saniyeler içerisinde bilgi alıp aksiyel planda görüntü oluşturmaktadır. Çok ince, 0.5 mm’lik kalınlıkta alınabilecek kesitler cihazın yazılımsal özellikleri sayesinde koronal ve sagittal planlara dönüştürülebilmektedir. Ayrıca üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmesi, uygun çekim protokolleri ile noninvaziv olarak periferal veya koroner anjiyografi ve sanal endoskopi yapılabilmesi, beyine yönelik perfüzyon incelemesi gerçekleştirilebilmesi ya da dişlere yönelik görüntüler oluşturulması cihazın sayısız özelliklerinden birkaçıdır.

Dijital Mamografi Cihazımız da kadınlarda gelişebilecek meme kanserinin erken dönemde tespitine yönelik X ışını ile çalışan bir cihazdır. Kadınlara yönelik mammografi incelemesi 40 yaş üstü kadınlarda hiç şikayet olmaksızın tarama amacıyla gerçekleştirilebildiği gibi şikayeti olan kadınlarda tanısal olarak da kullanılmaktadır. Özellikle şikayeti olan 40 yaşından küçük kadınlarda öncelikle meme ultrasonografisi kullanılmakta ancak burada şüpheli bulgulara rastlanırsa bulgu rastlanan memeye yönelik sınırlı mammografi incelemesi gerçekleştirilmektedir. Sevgili Balıkesirli hanımlarımızın banyo sırasında göğüslerini mutlaka sık sık kontrol etmelerini, her zamankinden farklı bir yumru ellerine gelirse Genel Cerrahi Polikliniğine başvurmalarını ve 40 yaşından büyük hanımların şikayetleri olmasa da yılda bir defa muayene sonrası mammografi ünitemize başvurmalarını bekliyoruz.

Kemik Dansitometre Cihazı, kemiğin iç yapısı hakkında bilgi almaya yönelik X ışını ile çalışan bir cihazdır. Kemiğin içerisindeki mineral yoğunluğu miktarını kantitatif olarak ölçmemizi sağlayan bu cihaz özellikle menapoz sonrası dönemde kadınların iskelet sisteminde hızlı bir şekilde oluşan osteoporotik sürecin ortaya konması ve tedavi sonrası takiplerinin sağlanması açısından oldukça faydalıdır.

Ultrasonografi bölümümüzde ise 3 adet cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazların hepsinin gri-skala incelemesi yanında renkli Doppler incelemesi yapabilme özellikleri vardır. Renkli Doppler Ultrasonografi ile vücuttaki damarların içindeki kan akımı hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. İncelenen damarlardaki tıkanıklık ya da daralmalar noninvaziv olarak ortaya konabilmektedir. Ayrıca yeni hastane binamıza taşınırken alınan üst düzey ultrasonografi cihazının sonoelastografi yöntemi sayesinde shear wave teknolojisi ile tespit edilen lezyonların esnekliği konusunda kantitatif değerler saptanarak lezyonun histopatolojik özelliği konusunda öngörüde bulunulmaya çalışılmaktadır. Bu teknoloji ile ilgili tüm dünyada yoğun akademik çalışmalar halen yapılagelmektedir.