Hastanemiz ‘2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı’ kapsamında uyguladığımız eğitimlerimiz tamamlandı.

 
Son olarak çalışanlarımızın “Afetler ve Acil Durumlar” konusundaki farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimiz İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminden eğiticilerin katılımları ile gerçekleştirildi. ‘Temel Afet Bilinci, KBRN, YOTA ve Afet Durumlarında Triaj’ konularında 8 saatlik teorik eğitimler ile personellerimizin bilgileri güncellendi.
 
Memnuniyet Köşesi