Hastanemizde Geriatri bölümü açılmış olup hasta kabulüne başlamıştır.

Geriatri, yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen değişikliklerle ilgilenen, yaşlı bireylerin sağlık durumunu bütüncül olarak ele alan bilim dalıdır. Hastalarda, kişi merkezli bakıma odaklanan bir uzmanlık alanıdır.
Kliniğimize başvuran her yaşlı hastada dahiliyeyle ilgili soruların yanında yaşlanma ile ilgili diğer sorunlar irdelenmektedir. Bu sorunlar geriatrik sendromlar olarak tanımlanmakta; malnutrisyon (beslenme bozukluğu), demans (bunama), üriner inkontinans (idrar kaçırma), deliryum (dikkat eksikliği ve bilinç durumunda değişiklik), tremor (ellerde titreme), depresyon, düşme, bası hasarı (yatak yaraları), polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı), sarkopeni (yaşla birlikte kas gücü ve kütlesinde azalma) ve kırılganlık (dış etkenlere karşı savunmasızlık durumu) yaşlı hastalarda karşılaşılan temel problemlerdir. Bununla birlikte hastalarda diyabetes mellitus, hipertansiyon, osteoporoz, kronik obstruktif akciğer hastalığı, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, inme gibi hastalıklar yaygın olarak görülmektedir. Azalmış fizyolojik kapasiteye rağmen birçok medikal durumun görülmesi, yaşlı hastalarda hastalıkların her zaman beklenilen bulgu ve belirtilerle başvurmamasına neden olabilmektedir.
Yaşlı hastaların kronik hastalıkları, ilaçları, fiziksel (denge ve yürüme), bilişsel (zihinsel), beslenme, psikolojik, fonksiyonellik (bağımsız olarak yaşayabilme) durumu ve sosyal çevresinin değerlendirildiği ‘Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme’ yaşlı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan özellikli bir yöntemdir. Hastalarda detaylı anamnez ve fizik muayene sonrasında, kişilerin fonksiyonellik ve bilişsel durumu göz önüne alınarak bireysel tedavi hedefleri belirlenmektedir.
Geriatri biliminin ana hedefleri; hastalarda yüksek yaşam kalitesinin elde edilmesi, mevcut sağlık ve fonksiyonel durumun korunması ve iyileştirilmesi, bireylerin bakım ihtiyacı olmadan hayatını idame ettirmeleri, gereksiz hastane başvurularının engellenmesidir.

Polikliniğimiz İç Hastalıkları Polikliniğinin içerisinde yer almaktadır. Muayene randevusu için     0 (266) 612 12 30 numaralı telefon numarası aranarak ya da hastane.balikesir.edu.tr internet adresinden online olarak ve GERİATRİ bölümü seçilerek randevu alabilirsiniz.

Kliniğimizde görevli hekim,

Doç. Dr. Süleyman Emre KOÇYİĞİT -  İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı

Memnuniyet Köşesi