Başmüdürlük

 

   

HASTANELER BAŞMÜDÜRÜ

Prof. Dr. Sinan AYTEKİN

    1981 Konya doğumlu Sinan AYTEKİN, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde 2003 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Programı’ndan yüksek lisans derecesi almıştır. 2003-2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Programı’ndan 2010 yılında doktora derecesi alan Sinan AYTEKİN 2009-2019 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Hastane Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 yılında finans alanında “Doçent” unvanı almıştır. 2019-2020 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapan Sinan AYTEKİN halen Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Hastaneler Başmüdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  

 

 

  

HASTANE MÜDÜRÜ

 Alper ÇOBAN

    1978 yılında Ankara doğumlu, ilk ve ortaokulu Trabzon, Adıyaman ve Çorum'da, lise öğrenimini Samsun Namık Kemal Lisesinde tamamladı, Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. 1996 yılından 2011 yılına kadar muhasebeci olarak çalışan Alper Çoban 2011 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde özlük-yazi işlerinde görev yapti. 25 Aralık 2020 tarihî itibari ile Hastane Müdür Yardımcısı olarak göreve gelmiştir, 29 Eylül 2022 tarihi itibari ile Hastane Müdürü olarak görevine devam ediyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  

 

  

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI

 Ahmet TAŞKINLAR

    12.03.1969 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra 2000 yılında Balıkesir Meslek Yüksek Okulu teknik Bölüğmünden mezun oldu. 1996 yılında Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nde göreve başladı. 2012 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde memur olarak görev yapmakta iken, Mayıs 2018 tarihinde Hastane Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, evli 2 çocuk babasıdır.

  

 

  

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 

 İlknur ATMACA

    06.01.1978 yılında Bursa ilinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümünden mezun oldu. 2003-2013 yılları arasında Özel Hastanelerde ve Devlet Hastanelerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2013 yılından bu yana Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olup evli ve bir çocuk annesidir.

  

 

  

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI

 Ramazan FIRILDAK

    1974 yılında Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamladı. 1996 yılında Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünde göreve başladı. 2010 yılında görevde yükselme sınavı ile Şef kadrosuna atanarak, 2013 yılına kadar Sivil Savunma Uzmanlığında, 2013-2016 yılları arasında Genel Sekreterlik Yazı İşlerinde Şef olarak görev yaptı. 2016 yılında görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandı. 2017-2018 yıllarında Şube Müdürü olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yaptı. 2019 yılı Ocak ayında Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine görevlendirildi. 2019 Kasım ayı itibarı ile de Hastane Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ile İktisat Bölümü mezunu olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

  

 

 

 

 

 

Memnuniyet Köşesi