Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KARDİYOLOJİ

Örnek Resim

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ


A) Yer ve kapasite:

Kardiyoloji Ana Bilim Dalının bünyesinde bir kardiyoloji servisi, koroner bakım ünitesi, kardiyoloji polikliniği, 1 kalp kateterizasyonu, anjiyografi ve elektofizyoloji laboratuvarları ile girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, transtorasik ekokardiyografi, transözefageal ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı, tilt testi, pacemaker kontrolü) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarları bulunmaktadır.
1. Kardiyoloji servisi 15 yataklı olup, 1 tanesi özel oda statüsündedir. Tüm hasta odaları 2 yataklı ve akıllı oda vasfındadır.
2. Koroner bakım ünitesi 7 yataklıdır. Bu bölümde 1 adet izole oda bulunmaktadır.
3. Bunlara ek olarak koroner anjiyografi hastaları için 5 yataklı gözlem servisi bulunmaktadır.
4. Kardiyoloji polikliniği haftada 5 gün olmak üzere ayda yaklaşık 1200-1500 hastaya hizmet vermektedir.

B) Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel olmayan uygulamalar::

1) 500-800 transtorasik ekokardiyografi,
2) 300-500 treadmill testi,
3) 100 ritm holter ve 100 tansiyon holter,
4) 30-40 transözefageal ekokardiyografi.

C) Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel uygulamalar::

1) 100-130 koroner anjiyografi,
2) 5-10 hemodinamik çalışma, sağ-sol kalp kateterizasyonu,
3) 20-25 perkütan translüminal koroner anjiyoplasti,
4) 10-15 kalıcı kalp pili, ICD (implantable cardioverter defibrillator),
5) 8-12 elektrofizyolojik çalışma,
6) 4-5 kateter ablasyon.

 

Resim Galerisi

İletişim

  • © 2018 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294