Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Örnek Resim

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ


Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında Kalp cerrahisi, Doç. Dr.Abdülkadir Ercan ve Dr.Orçun Gürbüz tarafından Nisan 2012 başlatılmıştır. Daha sonra 2013 yılında Dr.Gencehan Kumtepe'nin katılımı ile 2016 yılına kadar 3 kişi ile devam edilmiştir. 2016 yılında Abdülkadir Ercan'ın 2017'de Dr.Gencehan Kumtepe'nin,2018’de Dr. Orçun Gürbüz’ün ayrılması ve 2018 yılında Doç.Dr. Onursal BUĞRA ve Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOLAPOĞLU'nun göreve başlaması sonucunda Kalp ve Damar Cerrahisi kliniği iki öğretim üyesi ile çalışmaya devam ettirmektedir.

Eğitim:

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı olarak Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencilerine bir haftalık teorik ve pratik stajımız vardır.

Poliklinik:

Kalp ve Damar Cerrahisi polikliniği, poliklinikler binası 2. katında 1 öğretim üyesi, 1 sekreter ile yıllık yaklaşık 4000 hastaya hizmet vermektedir. Polikliniğimizde öğretim üyelerimiz tarafından mesai dışı özel öğretim üyesi muayenesi de yapılmaktadır.

Servis:

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin, yataklı servis binası 2. katında 11 yatağı bulunmaktadır.

Ameliyathane:

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin haftanın 4 günü; Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri ameliyathane odası vardır.

Hibrit Ameliyathane:

Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanesi Flat Panel C-kollu anjiyografi cihazı ve karbon fiber masa ile 2013 yılında Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanelerinden birisi olarak hizmete girmiştir. Halen tüm endovasküler işlemler ameliyathane oertamında yapılabilmektedir.

Yapılan Cerrahi ve Endovasküler İşlemler:

• Koroner By-pass ameliyatı
• Kalp Anevrizma Cerrahisi
• Minimal invaziv Kalp Kapak ameliyatları
• Çıkan ve Arkus Aorta Anevrizma Cerrahisi
• Andominal ve Torasik Anevrizmalara Stentleme (EVAR-TEVAR)
• Karotis Endarterektomisi
• Retroperitoneal Aortobifemoral By-pass ameliyatı
• Femoropopliteal By-pass ameliyatı
• Karotis Stentleme
• Aorto iliak arterlere stentleme
• Yüzeyel Femoral artere balon anjiyoplasti
• Diz altı balon anjiyoplasti
• Kompleks venöz malformasyonların kapatılması
• Renal arter stentleme
• Myom embolizasyonu
• Arteriovenöz malformasyonların embolizasyonu
• Hemodiyaliz için giriş yolu açılması (Kateter, Fistül)
• Venöz port yerleştirilmesi
• Akut trombozlarına trombolizis ve stentleme
• Kronik derin ven trombozlarına rekanalizasyon ve stentleme
• Varislerde endovenöz ablasyon, skleroterapi

Resim Galerisi

İletişim

  • © 2018 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km, Balıkesir.
  • 266-612-1010
  • FAX: 266-612-1023
  • Satinalma FAX: 266-612-1294