BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

 

 

ETİK KURUL ÜYELERİ

ETİK KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU FORMLARI

ÜCRETLER

YÖNETMELİK

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KLAVUZU

İLETİŞİM

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na sunulacak çalışmalara ait başvuruların araştırmanın yürütücüsü ya da sorumlu araştırmacılarından biri tarafından, doğrudan etik kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir. Ayrıca, başvurusu yapılacak dosyanın elektronik ortamdaki bir kopyasının, etik kurul sekreterliğine verilmesi gerekmektedir.

Başvuru yapacak araştırmacıların dikkatine sunulur!

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
ÜYE LİSTESİ

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Prof. Dr.

Fuat Erel
(Etik kurul başkanı)

Göğüs Hastalıkları

Balıkesir Ü. Tıp Fakültesi

BALIKESİR

BALIKESİR

2

Prof. Dr.

Gülten Erken
(Etik kurul başkan yardımcısı)

Fizyoloji

Balıkesir Ü. Tıp Fakültesi

BALIKESİR

BALIKESİR

3

Doç. Dr.

Akın Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Balıkesir Ü. Tıp Fakültesi

BALIKESİR

BALIKESİR

4

Dr. Öğr. Üyesi

Eyüp Avcı

Kardiyoloji

Balıkesir Ü. Tıp Fakültesi

BALIKESİR

BALIKESİR

5

Dr. Öğr. Üyesi

Elif Aksöz
(Bilgilendirmeden sorumlu üye)

Tıbbi Farmakoloji

Balıkesir Ü. Tıp Fakültesi

BALIKESİR

BALIKESİR

6

Uzm. Dr.

Mehmet Çalışkan

Halk Sağlığı

Serbest

BALIKESİR

BALIKESİR

7

Emekli

Serhat Aldemir

Serbest Üye

Emekli (Mühendis)

BALIKESİR

BALIKESİR

8

Eczacı

Hüsnü Kundakçı

Eczacılık

Balıkesir Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

BALIKESİR

BALIKESİR

9

Avukat

Erman Arda

Hukuk

Serbest

BALIKESİR

BALIKESİR

 

 

       

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
2019 YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TARİH

GÜN

SAAT

9 Ocak 2019

Çarşamba

15:00

30 Ocak 2019

Çarşamba

15:00

20 Şubat 2019

Çarşamba

15:00

13 Mart 2019

Çarşamba

15:00

20 Mart 2019

Çarşamba

15:00

10 Nisan 2019

Çarşamba

15:00

 

 

 

 

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
BAŞVURU KOŞULLARI

 

Başvuru sahiplerinin fakültemiz web sayfasında belirtilen toplantı tarihlerini dikkate alarak, en geç toplantı tarihinden önceki son Cuma günü mesai bitimine kadar dosyalarını eksiksiz olarak etik kurul sekreterliğine sunmaları gerekmektedir.

Yaz Döneminde yapılacak olan başvurular için, toplantı tarihinden en erken 10 (on) gün öncesinden başvurular kabul edilmeye başlanacaktır. Çalışma başlıkları TÜRKÇE yazılmalıdır.

Eksikleri olan dosyalar, eksikleri tamamlandıktan sonra bir sonraki gündeme alınacaktır.

Evraklar aynı zamanda CD ortamında da teslim edilecektir.

Başvuru Formunda yöntem bölümünün açıklaması en az 350 karakter olmalıdır.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
BAŞVURU ÜCRETLERİ

 

Başvuru ücretleri http://www.titck.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=6YqFP5dDh4Q=&UnitId=CVgRV0Ms3dY=

adresinde ilan edildiği şekildedir.

Özel şirket sponsorunun bulunduğu çalışmalarda değerlendirme ücreti şirket tarafından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu adına Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Hesabına yatırılır.

Girişimsel olmayan klinik araştırmalar için kurum dışı başvurularda 100,00 TL değerlendirme ücreti alınır.

 

Banka: TÜRKİYE HALK BANKASI

IBAN NO: TR93 0001 2009 2410 0006 0000 73

 

Aşağıda özellikleri belirtilen çalışmalar için etik kurul onayı alındıktan sonra veya aynı zamanda izin için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurulması gerekmektedir. Çalışma her iki kurul izninden sonra başlar.

-Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde, ilaç ve terkipleriyle yapılacak ilaç klinik araştırmaları,

-Gözlemsel ilaç çalışmaları,

-Gözlemsel Tıbbi cihaz çalışmaları,

-Tıbbi Cihazlarla Yapılacak Klinik Araştırmalar,

-İleri tedavi tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar,

-Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar,

-Kozmetik hammadde veya ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar,

-İnsanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırmaları,

-Endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar,

-Endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar,

-İnsanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmalarını,

-Organ ve doku nakli araştırmalarını,

-Cerrahi araştırmaları,

-Gen tedavisi klinik araştırması (İnsanlarda, genetik kodu bilinen ve fonksiyon çalışmaları tamamlanmış genlerin eksikliğinin giderilerek hastalığın tedavi edilmesini amaçlayan araştırmalar.)

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
BAŞVURU FORMLARI

 

Başvurular, standart dilekçe, taahhütnameler ve klinik araştırma başvuru formu ile yapılır.

Başvuru formu olarak, Etik Kurul Standart Çalışma Yöntemi Esasları çerçevesinde Etik Kurula yapılacak başvurularda klinik araştırmanın türüne göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde (www.titck.gov.tr) de yayımlanan uygun başvuru formu örnekleri kullanılır. Özgeçmiş Formu,  Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, Bütçe Formu ve diğer ilgili formlara da aynı web sayfasından ulaşılabilir.

 

Dilekçe ve taahhütnameler için TIKLAYINIZ

 

 

Girişimsel olmayan klinik araştırmalar başvuru formu için TIKLAYINIZ

 

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.titck.gov.tr/Detail.aspx?pages=PortalAdmin/Uploads/UnitPages/UDPDSCfab89a92-96197.htm

 

 

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

 

Helsinki Bildirgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.titck.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=0iMHHOBGQeI=&UnitId=CVgRV0Ms3dY=

 

 

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.titck.gov.tr/Detail.aspx?pages=PortalAdmin/Uploads/UnitPages/UDPDSC2b558040-d7498.htm

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
İLETİŞİM

 

Etik kurul sekreterliği :

Sorumlu Personeller : Belgin TOPÇU

Telefon                       : 0266 612 14 61-6707

Fax                              : 0266 612 14 59

e-posta                        : etik.bautip@gmail.com

Web adresi                 : http://hastane.balikesir.edu.tr/tiplinkler/etikkurul.htm

Posta Adresi                : Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çağış Yerleşkesi, Uşak yolu üzeri, 10145 BALIKESİR