Hastane Başhekimlik

Başhekim Prof. Dr. Turan Aslan

1955’te Balıkesir’de doğdu. 1980’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde aynı yıl başladığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini 1984’te tamamladı. Vatani görevini 1985-1986 yıllarında III. Ordu Asker Hastanesi, Erzincan’da yerine getirdi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki devlet hizmeti yükümlülüğünü Kars ve Malatya Devlet Hastanelerinde tamamladı. Bu görevi yanı sıra, Malatya Bölge Kan Merkezi’nin kuruluşunu ve İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın modernizasyonunu gerçekleştirerek yöneticiliklerini yaptı. Takiben, 1993 yılında İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde açılan “yardımcı doçent” kadrosuna atanarak akademik hayatına başladı. 1995-2000 yılları arasında “postdoctoral fellow” statüsüyle bulunduğu The University of Texas, MD Anderson Cancer Center ve University of Arkansas for Medical Sciences’te immün kompremize hasta enfeksiyonları konusunda çalışmalarda bulundu. Yurda dönüşünde 2001 yılında atandığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı. 2003-2005 yılları arasında YÖK Kanunu’na göre ikinci görevli olarak SB Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nı yaptı. Başkanlığı esnasında, yoğun çabaları sonucunda 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” ülkemizdeki enfeksiyon hastalıkları uygulamalarına yeni ve çağdaş bir bakış getirmiş, konuyu hukuksal bir zemine taşımıştır. 2005-2010 döneminde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde “klinik şefi” olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasındaki dönemde “başhekim” olarak görevlendirildiği Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin modernizasyon çalışmaları yanı sıra üniversiteleşme sürecini de başarıyla tamamladı. Sadece sağlık alanında faaliyet göstermek üzere 2010 yılında özgün bir sağlık üniversitesi olarak kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD başkanı olarak görev yapmıştır. Halen (2016 Mart’ından itibaren) Tıp Fakültesi Dekanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD başkanı ve Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi olarak Balıkesir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Aslan’ın ulusal ve uluslararası birçok meslek örgütlerine üyelikleri mevcuttur. 2004 yılından beri üyesi olduğu Türk Kızılayı’nda Denetçiler Kurulu Başkanı olarak sosyal sorumluluk görevini sürdürmektedir. Adli Tıp Kurumu’nda 5. Kurul ve Genel Kurul üyeliği ile görevlidir. Ulakbim Kurul üyesidir. Yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu gerçekleştirdiği çok sayıda orijinal yayın, derleme, bildiri özeti ve kitap bölümü yazısı ile tıp bilimine katkılar sağlamaya devam etmektedir. Evli (Dt İsmet hanım ile) ve 3 çocuk (biri tıp doktoru, ikisi tıp öğrencisi olan) babasıdır.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bahar Keyik