Hastane Baş Müdürlüğü

Hastane Baş Müdürü Halil Doğan

1962 yılında Balıkesir ilinde dünyaya geldi. İlkokulunu Kepsut-Nusret köyünde, orta öğrenimini Bandırma’da tamamladı. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Laboratuvar Bölümünden 1980 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Şişli Etfal Hastanesinde aynı yıl göreve başladı. 1983’te Yozgat’ta Halk Sağlığı Laboratuvar da çalıştı. 1986 – 2006 yılları arasında Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi.2006 – 2009 yılları arasında Uşak İl Sağlık Müdürlüğünde İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Hıfzıssıhha Mektebi Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Serfitikasına sahip Halil Doğan 15 Ekim 2009 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlamış olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Hastane Müdürü Doç. Dr. Sinan Aytekin

03.01.1981 Konya doğumlu Sinan AYTEKİN, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde 2003 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Programı’ndan yüksek lisans derecesi almıştır. 2003 – 2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Programı’ndan 2010 yılında doktora derecesi alan Sinan AYTEKİN, halen Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Hastane Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hastane Müdür Yardımcısı Sevcan Özden

1969 yılında Balıkesir ilinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1990-1994 yılları arasında Muhasebecilik yaptı. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 1994-2010 yılları arasında memur,2010-2014 yılları arasında Şef olarak görev yaptı.04.03.2014 tarihinde hastane Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, evli ve bir çocuk annesidir.